องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
 


โครงการหมากฝ้ายฮักกันครั้งที่10


  22 ก.พ. 67 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้ายจัดโครงการหมากฝ้ายฮักกัน ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2567 โดย นายจักรกฤษณ์ ธนะนพรัตน์ นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธานในพิธี นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบลหนองหมากฝ้าย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แม่บ้าน อสม. อปพร. ผอ.โรงเรียนทั้ง 4 แห่ง ผอ.รพ.สต. ตำรวจ ทหาร และประชาชนในตำบลหนองหมากฝ้าย เข้าร่วมโครงการ

2024-06-26
2024-04-10
2024-02-27
2024-02-13
2024-02-01
2024-01-26
2024-01-24
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09