องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
  โครงการอบรมด้านการเกษตรน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู...[วันที่ 2023-06-21][ผู้อ่าน 33]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านหนองหมากฝ้ายหมู่ที่ 5และ ...[วันที่ 2023-06-20][ผู้อ่าน 19]
 
  ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน หมู่ที่7บ้านหนองไทย ตำบลหนองหม...[วันที่ 2023-06-15][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็ก...[วันที่ 2023-06-11][ผู้อ่าน 20]
 
  มอบน้ำดื่มให้โรงเรียนวัดพุทธิสาร ☺️&#...[วันที่ 2023-06-10][ผู้อ่าน 15]
 
  ลงพื้นที่ดำเนินการสูบระบายน้ำท่วมขังบริเวณ บ้านหนอ...[วันที่ 2023-06-09][ผู้อ่าน 20]
 
  วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณบ่อฝังกล...[วันที่ 2023-06-09][ผู้อ่าน 13]
 
  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เข้าร่วมอบรมยุทธวิธ...[วันที่ 2023-06-08][ผู้อ่าน 11]
 
  ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวัน...[วันที่ 2023-06-08][ผู้อ่าน 14]
 
  เหตุเพลิงไหม้ที่บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหมาก...[วันที่ 2023-04-18][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวัน...[วันที่ 2023-04-14][ผู้อ่าน 9]
 
  มอบอาคารอเนกประสงค์ที่โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง &...[วันที่ 2023-03-07][ผู้อ่าน 10]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6