องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]25
2 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) [ 6 มี.ค. 2566 ]14
3 ประกาศราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 26 ม.ค. 2566 ]26
4 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]24
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่4ครั้งที่1 [ 28 ธ.ค. 2565 ]9
6 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 พ.ย. 2565 ]73
7 สนามกีฬาในตำบลหนองหมากฝ้าย [ 5 ต.ค. 2565 ]13
8 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]19
9 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมให้ความรู้พร้อมจัดทำขยะอินทรีย์หรอขยะเปือกหมู่บ้านต้นแบบ ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 08.00น.เป็นต้นไป [ 15 ก.ย. 2565 ]7
10 เผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการตราข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]68
11 ประกาศการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา [ 6 มิ.ย. 2565 ]7
12 คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบเรื่องป้ายโฆษณา [ 1 มิ.ย. 2565 ]9
13 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 18 พ.ค. 2565 ]11
14 ประชาสัมพันธ์แจ้งตารางการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]80
15 การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายตำบลหนองหมากฝ้าย [ 1 เม.ย. 2565 ]8
16 ประชาสัมพันธ์ให้มีการรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้ายหมู่ที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง ระหว่างวันที่ 28 มีนาคมถึง 1 เมษายน พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30น. ถึง 16.30น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย [ 23 มี.ค. 2565 ]69
17 ประชาสัมพันธ์โทษของยาสูบ [ 17 มี.ค. 2565 ]10
18 ประกาศเรื่องสภาพปัญหาน้ำเสีย ของ อบต.หนองหมากฝ้าย [ 9 มี.ค. 2565 ]6
19 แผ่นพับ ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด [ 23 ก.พ. 2565 ]7
20 แผ่นพับ รู้ทันโทษภัยยาเสพติด [ 23 ก.พ. 2565 ]8
 
หน้า 1|2|3