องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 


ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน หมู่ที่7บ้านหนองไทย ตำบลหนองหมากฝ้าย


15 มิ.ย 66 นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย มอบหมายผช.นายช่างไฟฟ้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน หมู่ที่7บ้านหนองไทย ตำบลหนองหมากฝ้าย

2023-06-21
2023-06-20
2023-06-15
2023-06-11
2023-06-10
2023-06-09
2023-06-09
2023-06-08
2023-06-08
2023-04-18