องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 


โครงการอบรมด้านการเกษตรน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน


21 มิ.ย 66 นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย จัดโครงการอบรมด้านการเกษตรน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน โดยในโครงการได้รับเกียรติจากนายทวนทอง อาจรักษา ปศุสัตว์อำเภอวัฒนานคร ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่

2023-06-21
2023-06-20
2023-06-15
2023-06-11
2023-06-10
2023-06-09
2023-06-09
2023-06-08
2023-06-08
2023-04-18