องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
 


โครงการอบรมด้านการเกษตรน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน


21 มิ.ย 66 นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย จัดโครงการอบรมด้านการเกษตรน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน โดยในโครงการได้รับเกียรติจากนายทวนทอง อาจรักษา ปศุสัตว์อำเภอวัฒนานคร ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่

2024-04-10
2024-02-27
2024-02-13
2024-02-01
2024-01-26
2024-01-24
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09
2024-01-04