องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 


โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ2566


4 ส.ค 66 นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย จัดโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยนายชลธิต ถาวรยิ่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย เป็นประธานในพิธี ในโครงการได้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กๆ

2023-08-24
2023-08-12
2023-08-04
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-26
2023-07-11
2023-07-06
2023-07-05
2023-06-21