องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
 


โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ณ รพ.สต. บ้านคลองคันโท หมู่ที่ 1


9 ม.ค 67 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย จัดโครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ณ

รพ.สต. บ้านคลองคันโท หมู่ที่ 1 โดย นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย เป็นประธาน

2024-06-26
2024-04-10
2024-02-27
2024-02-13
2024-02-01
2024-01-26
2024-01-24
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09