องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
 


โครงการเวทีประชาคมระดับตำบล


10 ม.ค 67 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้ายจัด โครงการเวทีประชาคมระดับตำบล โดย นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้ายเป็นประธาน พร้อมด้วย รองนายกอบต. , สมาชิกสภา , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วย , ผอ.โรงเรียน, ผอ.รพ.สต.,แม่บ้าน, อสม., อปพร. ข้าราชการ, พนักงานและประชาชนในตำบลหนองหมากฝ้ายเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

2024-06-26
2024-04-10
2024-02-27
2024-02-13
2024-02-01
2024-01-26
2024-01-24
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09