องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก


24 มกราคม 2566 นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย มอบหมาย นายประสิทธิ์ ผาวันดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณโรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน , รพ.สต.ทั้ง 4 แห่ง , อสม. , คณะครูโรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง พร้อมด้วยเด็กนักเรียน และข้าราชการ พนักงานตำบลหนองหมากฝ้ายเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

2024-06-26
2024-04-10
2024-02-27
2024-02-13
2024-02-01
2024-01-26
2024-01-24
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09