องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
 


ประชุมปรึกษาวางแผนและติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนในตำบล


1ก.พ 67 เวลา 13.00น. นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย ร่วมประชุมปรึกษาวางแผนและติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนในตำบล โดยคณะคุณหมอและพยาบาลจากโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จัดประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย

2024-06-26
2024-04-10
2024-02-27
2024-02-13
2024-02-01
2024-01-26
2024-01-24
2024-01-12
2024-01-10
2024-01-09