องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
ประวัติความเป็นมา

ชาวตำบลหนองหมากฝ้าย เดิมอพยพมาจากกรุงเวียงจันทร์มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ทุ่งสาหร่าย (ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลช่องกุ่ม) ต่อมาย้ายมาอยู่ที่หนองครก (อยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2 กิโลเมตร)และได้เกิดโรคอหิวาตกโรค จึงต้องย้ายมาอยู่ที่ หนองหมากฝ้ายปัจจุบันเมื่อประมาณ 120 ปี ซึ่งขณะที่อยู่ได้ปลูกต้นฝ้ายบริเวณจอมปลวกใหญ่ใกล้หนองน้ำต้นฝ้ายเจริญเติบโตสมบูรณ์ ออกดอกฝ้ายเป็นสีขาวสะพรั่งเต็มไปหมด จึงเรียกบริเวณที่ปลูกต้นฝ้ายว่าหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายก่อนนี้ขึ้นอยู่กับตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี ชนกลุ่มแรกที่มาอยู่เดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมา มาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณคลองต้นยาง ต่อมาเลือกกำนันบุญมา ถาวรยิ่งเป็นกำนัน ชาวบ้านแห่งนี้นิยมปลูกฝ้ายเมื่อแยกตำบลออกจากตำบลหนองน้ำใส จึงใช้ชื่อตำบลว่า “ตำบลหนองหมากฝ้าย” จนถึงปัจจุบัน