องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
คณะผู้บริหาร


นางสาวนิภาพร ถาวรยิ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 08-9329-6565


นายชลธิต ถาวรยิ่ง
นายประสิทธิ์ ผาวันดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 09-8939-7505 โทร. 08-4566-6772

นายประดิษฐ์ ทององค์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 06-1156-4181