องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
สภาอบต.


นางวรรณภา ถาวรยิ่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมหวัง ปราบรัตน์
รองประธานสภาองค์การบริหส่วนตำบลนายสมหวัง ปราบรัตน์
นายสมาน ถาวรสาลี
นายพะเยาว์ สิงทะยม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3


นางสาวสมบูรณ์ เกษจำรุณ
นางวรรณภา ถาวรยิ่ง
นางสาวทองประกาย ถาวรยิ่ง นางสาวทองทิพย์ เตมีรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8