องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะที่ตั้งและประวัติความเป็นมาของตำบล

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้านหนอง หมากฝ้าย บ้านเลขที่ 352 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ห่างจากอำเภอวัฒนานคร 26 กิโลเมตร ได้ยกฐานะจากสภาตำบลหนองหมากฝ้าย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

ชาวตำบลหนองหมากฝ้าย เดิมอพยพมาจากกรุงเวียงจันทร์มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ทุ่งสาหร่าย (ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลช่องกุ่ม) ต่อมาย้ายมาอยู่ที่หนองครก (อยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2 กิโลเมตร)และได้เกิดโรคอหิวาตกโรค จึงต้องย้ายมาอยู่ที่ หนองหมากฝ้ายปัจจุบันเมื่อประมาณ 120 ปี ซึ่งขณะที่อยู่ได้ปลูกต้นฝ้ายบริเวณจอมปลวกใหญ่ใกล้หนองน้ำ ต้นฝ้ายเจริญเติบโตสมบูรณ์ ออกดอกฝ้ายเป็นสีขาวสะพรั่งเต็มไปหมด จึงเรียกบริเวณที่ปลูกต้นฝ้ายว่า หนองหมากฝ้าย