องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายหรือแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 31 มี.ค. 2566 ]46
2 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 21 ก.ค. 2565 ]103
3 แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564 - 2566). [ 21 ก.ค. 2565 ]101
4 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 21 ก.ค. 2565 ]96
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล65 [ 21 ก.ค. 2565 ]90
6 ประกาศ ก.อบต.มาตรฐานการสอบแข่งขัน [ 21 ก.ค. 2565 ]96
7 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 13 พ.ค. 2562 ]87