องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 31 มี.ค. 2566 ]11
2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 31 มี.ค. 2566 ]11
3 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 31 มี.ค. 2566 ]10
4 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลากร [ 31 มี.ค. 2566 ]11
5 การพัฒนาบุคลากร [ 31 มี.ค. 2566 ]12
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565(สรุปข้อมูลสถิติ) [ 31 มี.ค. 2566 ]11
7 เอกสารเผยแพร่ให้แก่บุคคลากรไตรมาสที่4 [ 22 ก.ค. 2565 ]55
8 เอกสารเผยแพร่ให้แก่บุคคลากรไตรมาสที่3 [ 22 ก.ค. 2565 ]55
9 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 21 ก.ค. 2565 ]62
10 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตำบลหนองหมากฝ้าย [ 21 ก.ค. 2565 ]60
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตำบลหนองหมากฝ้าย [ 21 ก.ค. 2565 ]57
12 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 21 ก.ค. 2565 ]60
13 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 21 ก.ค. 2565 ]58
14 ประกาศการแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง [ 21 ก.ค. 2565 ]56
15 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพัฒนา [ 21 ก.ค. 2565 ]57
16 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 10 ม.ค. 2564 ]59
17 นโยบายหรือแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 30 ก.ย. 2563 ]15