องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 31 มี.ค. 2566 ]9
2 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 21 ก.ค. 2565 ]57
3 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2564 [ 21 ก.ค. 2565 ]56
4 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 22 มี.ค. 2564 ]53
5 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 22 มี.ค. 2564 ]53