รายงานแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]
....................................................................................
การจำหน่ายพัสดุ ปี 2566 [ 21 ก.ย. 2566 ]
....................................................................................
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]
....................................................................................
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]
....................................................................................
รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 [ 3 เม.ย. 2566 ]
....................................................................................
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]
....................................................................................
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]
....................................................................................
รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 [ 4 ม.ค. 2566 ]
....................................................................................
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]
....................................................................................