องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
ภาษี


ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปีงบประมาณ 2566
 
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
    วันที่ลงข่าว
: 19 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง