องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 - 2570

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 - 2570
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ