องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ