องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
ภาษี


ประกาศบัญชีรายการที่ดนและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศบัญชีรายการที่ดนและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567
 
รายชื่อภ.ด.ส.3
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง