องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
ภาษี


ประกาศราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง