องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ


สถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ (E-Service) ประจำปีงบประมาณทุก 6 เดือนแรก

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ (E-Service) ประจำปีงบประมาณทุก 6 เดือนแรก
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ