องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

    รายละเอียดข่าว

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

    เอกสารประกอบ

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ