องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทรุจริตและประพฤติมิชอบ [ 31 มี.ค. 2566 ]60
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 ต.ค. 2565 ]51
3 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 22 มี.ค. 2564 ]88
4 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 22 มี.ค. 2564 ]92
5 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 22 มี.ค. 2564 ]101
6 เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 22 มี.ค. 2564 ]89
7 มาตการป้องกันการรับสินบน [ 22 มี.ค. 2564 ]88
8 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 22 มี.ค. 2564 ]90
9 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต [ 22 มี.ค. 2564 ]96