องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nongmakfai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจำหน่ายพัสดุ ปี 2566 [ 21 ก.ย. 2566 ]1
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]13
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]12
4 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 [ 3 เม.ย. 2566 ]17
5 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]24
6 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]25
7 ประกาศ อบต.หนองหมากฝ้าย ก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 5-8 [ 11 ม.ค. 2566 ]22
8 รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 [ 4 ม.ค. 2566 ]26
9 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]20
10 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]20
11 จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]16
12 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]21
13 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 [ 5 ต.ค. 2565 ]44
14 ประกาศอัตราค่าขายแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 3 ต.ค. 2565 ]21
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]45
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]44
17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]73
18 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 [ 30 มิ.ย. 2565 ]71
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]73
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 เม.ย. 2565 ]63
 
หน้า 1|2